Satış Sözleşmesi

Madde 1 TARAFLAR

Galata Web Dijital Web Tasarım Ajansı (kısaca HİZMET VEREN olarak anılacaktır) ile diğer tarafta adresiniz* adresinde ikamet eden firma isminiz* arasında (kısa MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen madde ve şartlarda tam bir anlaşma sağlanmıştır.

Madde 2 KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin web sitesi yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu gerekli altyapıyı (alan adı, web alanı & hosting, ssl sertifikası, web tabanlı yazılım) ve web tasarım/tasarımların HİZMET VEREN tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli minimum yazılım/donanım ihtiyaçlarının HİZMET VEREN tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden HİZMET VEREN sorumlu tutulamaz. Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir.

3.3 MÜŞTERİ, HİZMET VEREN tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının HİZMET VEREN'e ait olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu içeriklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtılmayacağını, sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanılamayacağını kabul, beyan ve tahhüt eder.

3.4 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum, yazı ve diğer her türlü içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlak kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve tahhüt eder. Bu hallerde, HİZMET VEREN'in hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

3.5 MÜŞTERİ, yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda sözleşme tutarının %50'si kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50'sinden fazlasının değiştirilmesidir.

3.6 MÜŞTERİ, HİZMET VEREN'in onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 72 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek HİZMET VEREN'e onay verecektir. Bu süre içinde olumlu/olumsuz bir cevap verilmediği taktirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır.